Prezentacja koni sprzedażnych / The sale horse preview: Lot.10. PINTA, fot. Stuart Vesty