Baner

  • English 

NAJDROŻEJ SPRZEDANE POLSKIE KONIE

 

Najwyższe ceny osiągnięte na Aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim od roku 2003 (licytacja prowadzona w Euro):

Rok

Koń

Maść, płeć
Rok urodzenia
Hodowca

Pochodzenie

Cena (Euro)

Kraj

2012 
 
EJRENE klacz gniada
2004
Michałów
Gazal Al Shaqab
Emocja/Monogramm
440.000 Zjednoczone Emiraty Arabskie
ETNOLOGIA klacz siwa
2003
Janów Podlaski
Gazal Al Shaqab
Etalanta/Europejczyk
370.000 Wielka Brytania
BIRUTA klacz siwa
2005
Janów Podlaski
Ekstern 
Bajada/Pamir
100.000 Wielka Brytania
2011 PIACENZA

klacz siwa
2009
Michałów

QR Marc
Primawera/Emigrant
475.000 USA
PALABRA klacz siwa
2007
Janów Podlaski
Enzo
Palmeta/Ecaho
400.000 Arabia Saudyjska
FABRYSZKA klacz siwa
2003
Białka Stud
Gazal Al Shaqab
Fula/Partner
150.000 Arabia Saudyjska
2010 PILAR klacz siwa
1996
Janów Podlaski
Fawor
Pipi/Banat
240.000 Katar

2009

 

PINTA

klacz siwa
2005
Janów Podlaski

Ekstern
Pilar/Fawor

500.000 Wielka Brytania
FALLADA

klacz kaszt.
1995
Michałów

Monogramm
Fanaberia/Probat
465.000 Belgia
PRERIA

klacz gniada
2000
Janów Podlaski
 

Ararat
Pipi/Banat
230.000 Wielka Brytania

PIANISSIMA
2010 PRODUCE

    175.000 USA

2008

 

KWESTURA

klacz kaszt.
1995
Michałów

Monogramm
Kwesta/Pesennik

1.125.000

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

 

AMRA

klacz siwa
2000
Janów Podlaski

Eukaliptus
Albigowa/Fawor

340.000

Wielka Brytania

ANDROMEDA

klacz siwa
2002
Janów Podlaski

Eldon
Aneksja/Balon

270.000

Wielka Brytania

 ELLISSARA

klacz siwa
2000
Michałów

Laheeb
Ekscella/Monogramm

240.000

Arabia Saudyjska

 EGEA

klacz siwa
2000
Michałów

Laheeb
Egna/Eukaliptus

160.000

Arabia Saudyjska

 EKINA

klacz kaszt.
2004
Białka

Ekstern
Eklera/Ecaho

100.000

Belgia

2007

 PIETA

klacz gniada
2003
Janów Podlaski

Gazal Al Shaqab
Pilar/Fawor

300.000

Wielka Brytania

 ZULEJKA

klacz gniada
2001
Michałów

Ganges
Zuzanna/Wojsław

205.000

Belgia

 ALTONA

klacz siwa
1999
Janów Podlaski

Eukaliptus
Albigowa/Fawor

180.000

Belgia

 ERRARA

klacz siwa
1996
Michałów

Monogramm
Estela/Probat

165.000

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

 FAUSTYNA

klacz siwa
2004
Michałów

Emigrant
Felicjana/Ekstern

150.000

Belgia

 LAVERNA

klacz siwa
2003
Michałów

Ekstern
Loretta/Wojsław

140.000

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

 SIKLAWA

klacz siwa
2001
Janów Podlaski

Laheeb
Siewka/Eldon

100.000

Katar

 2006

 ESPADERO 

ogier siwy
1997
Janów Podlaski

Eldon
Esparceta/Fawor

210.000

Australia

 GEHENNA 

klacz siwa
1995
Michałów 

Monogramm
Gizela/Palas

180.000 

Australia 

HULA 

klacz siwa
1996
Białka 

Penthagonn
Hulanka/Eukaliptus

160.000 

Australia 

 2005 

 ELANDRA

klacz siwa
1995
Michałów

Monogramm
Erlanda/Eukaliptus

290.000

USA 

 AMBA 

klacz siwa
2001
Janów Podlaski 

Eukaliptus
Albigowa/Fawor

85.000

USA 

 LARISSA 

klacz siwa
1992
Michałów 

Eukaliptus
Linda/Palas 

80.000 

USA 

 2004

 PALESTYNA 

klacz siwa
1994
Michałów 

Monogramm
Palestra/Penitent 

300.000 

USA 

 ESKALOPKA 

klacz siwa
1994
Michałów 

Monogramm
Egzotyka/Probat 

140.000 

Zjednoczone Emiraty
Arabskie 

 SAVANNAH

klacz gniada
1997
Janów Podlaski 

Monarch AH
Sarmacja/Gil 

135.000 

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

 EKSCELLA 

klacz siwa
1994
Michałów 

Monogramm
Estancja/Palas 

120.000 

USA 

 2003

 

EMBELLA 

klacz siwa
1995
Michałów 

Monogramm
Emanacja/Eukaliptus 

140.000

USA 

 ELWIA 

klacz siwa
1996
Michałów 

Ecaho
Etopka/Eukaliptus 

140.000 

Zjednoczone Emiraty
Arabskie 

 

Najwyższe ceny osiągnięte na Aukcji Koni w Janowie Podlaskim w latach 1970-2002 (sprzedaż prowadzona w dolarach amerykańskich):

Rok

Koń

Płeć, maść
Hodowca

Pochodzenie

 Cena (USD)

Nabywca, kraj

2002

WIEŻA WIATRóW

2001
klacz c.gniada
Michałów

Ganges
Wiaźma/Arbil

220.000

Arabia Saudyjska

2001

 EGNA

klacz siwa
1992
Michałów

Eukaliptus
Egzotyka/Probat

120.000

Shirley Watts
(Wielka Brytania)

2000
 
EUZA klacz siwa
1995
Janów Podlaski
Etogram
Eura/Fawor
110.000 Shirley Watts
(Wielka Brytania)
ALEJKA klacz gniada
1985
Janów Podlaski
Palas
Aleja/Bandos
110.000 Shirley Watts
(Wielka Brytania)
PAMIR ogier siwy
1984
Janów Podlaski
Probat
Parma/Aswan (Raafat)
100.000 Paulo A.P. Bilyk
(Brazylia)

1999

DRUID ogier gniady
1993
Michałów
Wojsław
Dalida/Probat
500.000 Jockey Club
(Turcja

ALBULA

klacz gniada
1994
Janów Podlaski

Fawor
Algeria/Celebes

130.000

Shirley Watts
(Wielka Brytania)

1998

 EMILDA

klacz siwa
1990
Michałów

Pamir
Emanacja/Eukaliptus

200.000

Shirley Watts
(Wielka Brytania)

1997

 BATYSKAF

ogier siwy
1990
Janów Podlaski

Pamir
Bajeczka/Bandos

450.000

Jockey Club
(Turcja)

1996

 ELEUZA

klacz siwa
1991
Michałów

Eukaliptus
Etopa/Partner

71.000

Raymond Mazzei
(USA)

1995

 PISANKA

klacz siwa
1990
Janów Podlaski

Pepton
Pilarka/Palas

35.000

Jacques Mazet
(Francja)

1994

 PALBA

klacz siwa
1985
Michałów

Penitent
Pliszka/Gwarny

100.000

Shirley Watts
(Wielka Brytania)

1993

 FLORIA

klacz siwa
1988
Michałów

Penitent
Fladra/Bandos

45.000

Bob Magness
(USA)

1992

 HAWANNA

klacz siwa
1987
Janów Podlaski

Argo
Hajnówka/El Paso

50.000

Arnold Fischer
(USA)

1991

 EMFAZA

klacz siwa
1980
Michałów

Eukaliptus
Ekstaza/Celebes

60.000

Arnold Fischer
(USA)

1990

 PILARKA

klacz siwa
1975
Janów Podlaski

Palas
Pierzga/Negatiw

215.000

Paolo Gucci
(Wielka Brytania)

1989

 ALBANETA

klacz gniada
1985
Janów Podlaski

Banat
Algeria/Celebes

90.000

Richard Freeman
(USA)

1988

 WECZERA

klacz siwa
1979
Michałów

Bandos
Warmia/Comet

106.000

Loyal McMillan
(USA)

1987

 ALOES

ogier gniady
1973
Janów Podlaski

Celebes
Algoa/Czort

395.000

Abdul Al Saihati
(USA)

1986

 HARACZ

ogier siwy
1976
Janów Podlaski

Palas
Harmonia/Negatiw

385.000

John Jates
(USA)

1985

 ALGIERCZYK

ogier gniady
1977
Janów Podlaski

Engano
Algeria/Celebes

310.000

Abdul Al Saihati
(USA)

1984

 BANAT

ogier gniady
1967
Janów Podlaski

El Azrak
Bandola/Witraż

525.000

Lasma Arabians
(USA)

1983

 DEFICYT

ogier gniady
1979
Michałów

Algomej
Dewiza/Negatiw

609.000

Leonard Skeggs
(USA)

1982

 BANDOS

ogier siwy
1964
Janów Podlaski

Negatiw
Bandola/Witraż

806.000

David Murdock
(USA)

1981

 WERSJA

klacz gniada
1975
Michałów

El Paso
Warmia/Comet

115.000

David Murdock
(USA)

1980

 PERSJA

klacz siwa
1975
Michałów

Namiet
Platyna/Czardasz

185.000

David Murdock
(USA)

1979

 ALGOA

klacz gniada
1964
Janów Podlaski

Czort
Algonkina/Pietuszok

88.000

Eugene LaCroix
(USA)

1978

 DACJA

klacz siwa
1973
Michałów

El Paso
Daszawa/Nabor

90.000

Alec Courtelis
(USA)

1977

 CARAWELLA

klacz siwa
1971
Michałów

Negatiw
Czatanoga/Anarchsita

153.000

Leonard Skeggs
(USA)

1976

 SALETRA

klacz gniada
1967
Janów Podlaski

Gwarny
Salina/Comet

67.000

Eleanor Romney
(USA)

1975

 DAGMARA

klacz siwa
1970
Michałów

Negatiw
Daszawa/Nabor

21.000

Leonard Skeggs
(USA)

1974

 DRATWA

klacz siwa
1966
Michałów

Badr Bedur
Darda/Amurath Sahib

20.000

Leon Rubin
(USA)

1973

 ARENDA

klacz gniada
1968
Janów Podlaski

El Azrak
Arkadia/Wielki Szlem

25.000

Richard Patterson (USA)

1972

 BAHAR

ogier gniady
1968
Janów Podlaski

Ego
Banda/Pietuszok

17.000

Paul Guthrie
(Kanada)

1971

 CZAROWNA

klacz gniada
1961
Nowy Dwór

Comet
Czaruta/El Haifi

10.550

Leon Rubin
(USA)

1970

 BAJDAK

ogier gniady
1962
Janów Podlaski

Comet
Bajdara/Gabor

30.000

Denis Sculli
(USA)

Najwyższe ceny osiągnięte przez polskie araby na świecie:

 

Miejsce sprzedaży

 

Rok

 

Koń

 

Cena (USD)

 

Nabywca

USA - Polish Ovation Sale

1985

 

PENICYLINA
DIANA

1.500.000
1.200.000

David Murdock (USA)
Jim Palafiato (USA)

USA - sprzedaż negocjowana w Polsce

1981

 

EL PASO

1.000.000

Armand Hammer (USA)

USA

1976

 

ELKANA

175.000

Aude Espourteile (USA)

USA

1969

 

NABOR

150.000

Tom Chauncey (USA)

 

 

 

Subskrybuj zawartość

Nawigacja

Menu

menu top